با توجه به پایان یافتن مهلت دو ماهه برای ثبت کد بورسی اعضای فعلی و سابق صندوق ذخیره فرهنگیان و استقبال گسترده فرهنگیان عزیز از این طرح، به اطلاع می رساند که سامانه مذکور جهت گردآوری و بررسی موارد دریافتی به صورت موقت بسته خواهد شد. نحوه ویرایش اطلاعات و همچنین ثبت اطلاعات افرادی که هنوز کد بورسی خود را در سامانه وارد نکرده اند، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد